Kies voor de Kracht van Souss

Souss Uitzendbureau

Souss Uitzendbureau is een relatief jonge organisate, die inmiddels trots kan zijn op enkele jaren

succesvolle dienstverlening op het gebied van personeelsvoorziening.

Onze doelstelling is door te groeien tot een sterk, regionaal uitzendbureau en zodoende groot genoeg te worden

om kwalitet en continuitet te kunnen, maar tevens willen we klein genoeg

blijven om snel en flexibel te kunnen reageren op marktontwikkelingen.

Venwege het regionale karakter van ons uitzendbureau hebben wij ondertussen veel ervaring opgedaan in diverse

regiogebonden sectoren, zoals visserij, land- en tuinbouw alsmede

de aanverwante verwerkende industrieen en de toeristische sector.

Ook zijn we werkzaam in de bouwsector. Behalve Nederlandse uitzendkrachten selecteren wij ook uitzendkrachten

met een goede arbeidsmoraal uit arbeidsmigranten alkomstig uit Zuid- en Oost Europa,

waarbij wij zo evenwichtig mogelijk ploegen samenstellen die vaak zowel samenwerken als ook samenwonen.

 
Valid XHTML and CSS.